Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Product ontwikkeling, out-of-the-box:

Zomerperspectief monitort continue de ontwikkelingen in de markt van Welzijn Nieuwe Stijl en Zorg & Welzijn. Stemt hierop (nieuwe) programma’s af en vertaalt deze naar een concreet en pragmatisch plan van aanpak. Zomerperspectief inspireert en adresseert uw organisatie, informeert, daagt uit en maakt u nieuwsgierig naar meer.

Unieke oplossingen

In dit geval door alle kennis en inzichten te delen in combinatie met heldere communicatie. Zomerperspectief bedenkt dus unieke oplossingen ‘out-of-the-bekende-box”. Die voor u renderen wel-te-verstaan.

QuickScan, Welzijn-APK

Wel-zijn als ‘ nieuwe’ dienst en als missie binnen uw organisatie, met meerdere mogelijkheden om (weer) renderend te worden. Wel-zijn als Unique Selling Point. Wel-zijn waarmee uw organisatie zich onderscheidt in de markt.

U wilt onderscheidend zijn

De Quick Scan is een korte maar krachtige analyse, zeg maar een Welzijn-APK.
Met een frisse blik wordt er gekeken naar kwaliteiten, competenties, drijfveren èn uitstraling van de welzijnsaspecten in uw organisatie. Inclusief het welzijn aanbod.

Boodschap, doel en doelgroepen staan centraal. Resultaat; praktische en concrete tips en heldere adviezen, in een stapsgewijze bondige rapportage. Opgebouwd met oog voor detail, creativiteit en haalbaarheid. Een helder kader dat u verder helpt om Welzijn Nieuwe Stijl in uw organisatie toe te passen.
Hoe pas ik dit toe?

Ook een 'APK' in uw organisatie?

Zintuigie, persoonlijk contact door zintuigactivering

Zintuigactivering is een methode om de oudere mens met vergevorderde dementie prettige waarnemingsindrukken te laten opdoen. Het is een manier om contact te maken met diepdementerende ouderen die niet meer of nauwelijks reageren op andere prikkels. Dit vraagt om een houding die zich kenmerkt door open te staan voor wat de ander beweegt en subtiel te signaleren op de interesses en gevoeligheden van die ander.

Zintuigactivering betekent dat je toegang zoekt in de innerlijke leefwereld. Een mooie omschrijving luidt; ‘deurtjes zoeken in de gesloten belevingswereld van de bewoner’.
Deze houding zouden alle medewerkers in de directe leefomgeving van de bewoners moeten kunnen inzetten. Maar ook familie, vrijwilligers, managers of medewerkers van andere disciplines.
Maar hoe doe je dat met elkaar?

Ook persoonlijk contact?

Communiceren, kan je leren

Het is vooral nú belangrijk dat organisaties zowel intra- als extramuraal aansluiten op de wensen van hun klanten. Dat organisaties zich onderscheiden op het gebied van het wel-zijn van hun klanten. Veel gemeenten en welzijnsorganisaties doen dat al. Het betekent dat organisaties meer gaan samenwerken om klanten in staat te stellen de regie te voeren over het eigen leven. En dat willen we graag; de klant centraal, als uitgangspunt, dus 100% blije klanten.

U bent het, als medewerker, die dit visitekaartje in handen heeft.
U bent de spil in de zorg & welzijn voor uw klanten en hebt de hele dag contacten met verschillende disciplines, met cliënten, diens familie, vrijwilligers en collega’s.
En dat valt niet altijd mee!
Het is daarom essentieel dat er handvatten, tips & tricks worden aangereikt zodat u uw vaardigheden nog meer kan vergroten en dat u hiermee actief aan de slag kunt in uw werk met meer zelfvertrouwen.

Zomerperspectief heeft 4 modules ontwikkeld met handvatten en tips & tricks en die aansluiten in het dagelijkse werk; Effectief Communiceren, Persoonlijke Effectiviteit, Omgaan met tegenstellingen en oplossingsgericht onderhandelen en Coachen als collega.

Kenmerken;

  • Praktische insteek met een theoretische basis
  • In contact met de ander, een heldere boodschap & betere samenwerking
  • Hernieuwde vaardigheden, verhogen van klanttevredenheid
  • Inzicht in eigen handelen en bewust van eigen valkuilen

Wil je ook leren communiceren?