Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Op-maat trainingen, aanzet tot verbetering:

Zomerperspectief 'zoomt in' op uw vraag. Deze klantgerichte aanpak zet u, uw medewerker maar ook uw klant centraal waardoor nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd en gerealiseerd. Door samen te luisteren, te denken en vooral te werken aan verbeteringen, krijgt u 100% blije klanten.

Nieuwe uitdagingen

Bent u, of uw organisatie toe aan nieuwe uitdagingen binnen Zorg & Welzijn en wilt u trainingen op-maat die u zullen prikkelen en stimuleren tot een nog effectievere dienstverlening? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Zomerperspectief inspireert en motiveert, zet u en uw teams in beweging en neemt uw ambitie en wensenpakket als richtlijn voor dit uitdagende traject. De passie en enthousiasme van deze trainingen, zullen u minimaal aanzetten tot nadenken, maar in ieder geval een maximale ’boost’ geven om tot verandering te komen.

Ondernemen in het Sociaal Domein

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Sociaal Domein

Bekijk het maatschappelijk veld eens door de bril van …
De gemeente, de wijk, de burger met een afstand tot de arbeidsmarkt, de formele en informele zorg, de financieel verantwoordelijke? Wat ziet u? Sluit uw organisatie dan aan op de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl, WMO en laat u  burgers & klanten participeren?

Daarnaast is het belangrijk om vragen te stellen als;
    “Welke betekenis heeft onze organisatie voor onze klanten?”
    “Welke toegevoegde waarde in de ogen van de klanten is nodig om deze klant aan ons te binden?”
    “Welke beleving bied ik mijn klant?“
    “Welke emotie wil ik opwekken bij mijn potentiële klanten?

Cruciaal in de marketing communicatie

Gevoel en emotie zijn cruciaal in de marketing communicatie, waarbij je denkt vanuit de waarde voor je klant en deze weet te raken in hun behoefte.
Want het is tenslotte de goede emotie die klanten ertoe brengt om voor uw organisatie, product of dienst te kiezen, zich te binden en accepteren om voor een product of dienst te willen en moeten betalen.

Bedrijfsstrategie Sociaal Domein

Op hoofdlijnen verkennen we de belangrijkste inhoudelijke, organisatorische, financiële en marketingtechnische aspecten waarbij u ervaart hoe uw klanten, medewerkers en organisatie hiervan kan profiteren.
Een studieochtend of middag vol met tips & tricks inzichten & concrete tools om meer efficiency & inkomsten uit uw dienstverlening te halen en om deze te veranderen.

Organisaties die weten waar de negen bouwstenen van het Business Model voor staan en de onderlinge relatie snappen, zijn in staat om hun “bedrijfsstrategie op canvas” constant aan te passen. Ontdek ook uw strategie om in te spelen op de behoefte van de markt, uw klanten en zo de concurrentie voor blijven.

Kortom;

 • Essentie van klantwaarde
 • Strategische tool, inspelen op veranderingen
 • Onderscheidend ten opzichte van concurrenten
 • Nieuwe koers in anders werken en denken
 • Proces van je klant
"Dit is zo gaaf! Wat zou dit waardevol zijn voor het gehele team".Danielle Bor | 26 april 2016

 

Welzijn Nieuwe Stijl

In deze training leer je marketing in te zetten en te vertalen naar de praktijk, hierdoor de toegevoegde waarde te creëren voor je klanten, waardoor je, je onderscheid ten opzichte van je concurrenten.
Prikkelend en stimulerend voor ondernemend werken in Welzijn Nieuwe Stijl. 

Op zoek naar een gedifferentieerd en individueel aansluitend aanbod van welzijnsproducten en diensten? Een aanbod die u onderscheidt van andere organisaties? In verbinding met de wijk en het beroep op de eigen kracht van burgers?  Wat vraagt dit van u, uw professionals, vrijwilligers en gemeenten, kunt u op tijd vernieuwen en omschakelen en aansluiten op de uitdagingen van de WMO?
Hierbij is ondernemerschap vereist, temeer omdat de beschikbare middelen vanuit de overheid wegvallen.
Hoe geef je de klant wat hij zoekt? Hoe zorg je ervoor dat je diensten en producten kostendekkend zijn? Hoe onderscheid je je als organisatie in de markt?

 • Marktgericht analyseren
 • Unique Selling Points
 • ZZP’s en welzijn? Kan dat?
 • Marketingmix met de 5P’s
 • Business Model Canvas
 • BCG-Matrix en je eigen producten
 • Mogelijk in 1- 3- of meerdaagse trainingvorm
Met zeer veel enthousiasme, verstand van zaken en vakmanschap duwt zij welzijn binnen de ouderenzorg naar welzijn nieuwe stijl. Ellen geeft je de tools om welzijn tot een product te maken waar de aanbieder en gebruiker trots op mogen zijn. Welzijn als Unique Selling Point? Ellen bellen!"Jip Horn, Stichting Volckart - SBO Oosterhout en Dongen | June 26, 2012

Vertel me meer over deze training!

M & M's; Maatjes voor Mantelzorgers & Medewerkers

In deze training leer je efficient te communiceren en staat de samenwerking met de mantelzorgers letterlijk centraal. Je ontwikkelt een Plan van Aanpak, waarbij de mantelzorger participeert in ontwikkeling en uitvoering, krijgt inzicht in elkaars eigen 'aardigheden' en je leert jezelf te profileren en te presenteren. 

Hoe ziet de samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals er uit? Niet zomaar zorg overlaten of overdragen, maar ook niet weghouden van mantelzorgers en vrijwilligers. Met vaardigheden en vakkennis op zak kunnen mantelzorgers en vrijwilligers professioneel handelen en goede zorg leveren.
Sterker nog; elkaars kennis en kunde delen zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Dus open staan voor elkaars kennis en ervaringen zowel door de professionals om te luisteren naar de mantelzorgers, als anders om.

Familieparticipatie is onmisbaar, echter een samenwerking tussen organisatie, cliënt en de mantelzorger.

Opvallend is wel dat professionals en mantelzorgers en vrijwilligers andere opvattingen hebben over samenwerking. Zij spreken een andere taal.
Het lijkt een open deur – het blijkt dat goede communicatie – veel knelpunten in de samenwerking uit de weg kan helpen. Antwoord, goed toerusten dus!

In deze 4-daagse training;

 • Heldere boodschap & betere samenwerking
 • Bewust communiceren en inzicht krijgen op de effecten
 • Plan van aanpak m.b.t. participatie mantelzorger
 • Inzicht in eigen handelen en bewust van eigen valkuilen
 • Fiets van de Mantelzorger
 • 2 dagen voor de medewerkers en 1 dag de medewerkers en mantelzorgers samen
 • 1 dag E-coaching voor medewerkers m.b.t. uitwerken Plan van Aanpak
Een andere manier van leren denken en anders kunnen werken met Mantelzorgers. Eye openers voor de toekomst. Veel inzichten gekregen en praktische tips. Fijn om buiten medewerker nu ook een 'maatje van de mantelzorger ' te kunnen zijn.Debbie van der Hulst | juni 2013

Vertel me meer over deze training!

Sociaal Cultureel Ondernemen!

In deze training leer je, je proactief op te stellen door verbindingen te leggen, maak je een plan van aanpak met de bouwstenen van een ondernemingsplan, leer je kostendekkend en wijkgericht werken en leer je jezelf te profileren.

Als Sociaal Cultureel Werker heb je een boeiende, afwisselende en verbindende baan. Je richt je op de deelname van de burger aan de samenleving en zijn haar functioneren in de maatschappij. Als Sociaal Cultureel Werker is het je kracht om individuen en groepen in hun waarde te laten en de ambitie om ieder tot zijn recht te laten komen.
Je werkt met allerlei groepen mensen, verschillende partijen in de maatschappij, je gaat samenwerken en ondernemen.

Maar hoe?

Wie kent jou? Welke vaardigheden zijn nodig? Welke inzichten en doelen? Welke belangen hebben betrokkenen; het netwerkcontact, de professional en de organisatie? Hoe zet je je kwaliteiten in als je in contact komt met een organisatie of gemeente?

In deze 7-daagse training;

 • Maak je een Plan van Aanpak
 • Zet je de marketingmix met de 5P’s in
 • Speel je proactief in op verschillende behoeften van je doelgroep
 • Krijg je oog voor ondernemerschap om verbindingen te leggen
 • Leer je pitchen
 • Maak je de uiteindelijke win-win match!
De commerciele knop staat aan! Plan van Aanpak in werking. Leerzaam, frisse wind in "welzijnland", concrete handvatten met zeer veel kennis uit de praktijk.Mascha Kempen | september 2013

Vertel me meer over deze training!

'Ondernemen' als USP in Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

In deze training leer je de kwaliteit te verhogen van werving & selectie van vrijwilligers, meer inzicht te krijgen in de wensen, competenties en voorkeuren van de vrijwilligers en hier op in te spelen,  collega’s te begeleiden in samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers in het dagelijks werk en je ontwikkelt beleid.

Vrijwilligerscoördinatoren, bestuursleden, stafmedewerkers maar ook de vele vrijwilligers van verschillende organisaties vragen zich af hoe zij ‘morgen’ nog beter kunnen ingaan op vragen en behoeften van mensen in hun omgeving. Hoe zij deze mensen nog beter kunnen helpen en wel op zo’n manier, dat zij gebruik maken van wat zij zelf kunnen en dat er samengewerkt kan worden aan oplossingen zodat zelfstandigheid, sociale contacten en eigen regie zo lang mogelijk in stand blijven.
Verbinding tussen formele- en informele zorg wordt dus steeds belangrijker. Aandacht voor participatie, informatie, begeleiding en waardering van vrijwilligers een actief beleid op de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, betalen zich zelf uit. Cliënten krijgen meer aandacht en de uitvoerende medewerkers kunnen zich op hun meer specifieke taken richten en kunnen ‘op afstand’ begeleiden.

In deze 3-daagse training;

 • Inzicht in organisatorische-, professionele- en persoonlijke belangen
 • Plan van Aanpak, beleid
 • Werving & selectie
 • Begeleiden en de vraag achter de vraag
 • Samenwerken & onderhandelen
Trainer prikkelde en inspireerde. Informatie goed te gebruiken. Hier wordt ik enthousiast van, omslag in denken, bewustwording.Albert Veenstra | maart 2013

Vertel me meer over deze training!

Communiceren, kan je leren

In deze training leer je hoe je communicatietechnieken kan inzetten en toepassen in gesprekken, onderhandelingsstrategieën in relatie tot bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, leidinggevenden en collegae om persoonlijke effectiviteit te vergroten en te leren coachen als collega.

Het is vooral nú belangrijk dat organisaties zowel intra- als extramuraal aansluiten op de wensen van hun klanten. Dat organisaties zich onderscheiden op het gebied van het wel-zijn van hun klanten. Veel gemeenten en welzijnsorganisaties doen dat al. Het betekent dat organisaties meer gaan samenwerken om klanten in staat te stellen de regie te voeren over het eigen leven. En dat willen we graag; de klant centraal, als uitgangspunt.
Als medewerker, ben jij dat visitekaartje.
Jij bent de spil in de zorg en in het welzijn voor je klanten en hebt de hele dag contacten met verschillende disciplines, met cliënten, diens familie, vrijwilligers en collega’s.
En dat valt niet altijd mee!

Zomerperspectief heeft 4 modules ontwikkeld met handvatten en tips & tricks zodat je deze vaardigheden nog meer kan vergroten, waar je direct mee aan de slag kunt en die aansluiten in je dagelijkse werk; Effectief Communiceren, Persoonlijke Effectiviteit, Omgaan met tegenstellingen en oplossingsgericht onderhandelen en Coachen als collega.

Kenmerken;

 • Praktische insteek met een theoretische basis
 • In contact met de ander, een heldere boodschap & betere samenwerking
 • Hernieuwde vaardigheden verhogen van klanttevredenheid
 • Inzicht in eigen handelen en bewust van eigen valkuilen
Fijn dat er een veilige omgeving werd gecreeerd. Ik ga zeker aan de slag met R.E.T., ik weet nu dat ditjes en datjes belangrijk zijn in het netwerken en dat het 'minder mag'.Jacqueline Ansems | juli 2013

Vertel me meer over deze training!

Vrijwilligers, cement van organisaties

In deze training leer je inzicht te krijgen in het gedrag van vrijwilligers en mantelzorgers, eigen valkuilen, gespreksvaardigheden zoals de kunst van het vragen stellen, feedback geven en ontvangen en onderhandelingsstrategieën, feedback op eigen casus.

Steeds vaker wordt er in organisaties werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers en of mantelzorgers. Dat is fijn want de cliënt krijgt alle aandacht. Medewerkers kunnen andere werkzaamheden uitvoeren, maar soms is het ook best lastig!
Iedereen heeft zo zijn eigen opvatting maar ook behoeftes. Zo zullen mantelzorgers door hun persoonlijke band met de cliënt kritisch kijken naar het werk van de medewerker en geven beroepskrachten aan soms ‘lastige’ mantelzorgers te hebben.
Reden te meer om samen te gaan werken. Hoe maak je gebruik van elkaars kwaliteiten? Hoe start je een goed gesprek en kan ik goed begeleiden?

In deze 3-daagse training;

 • Professioneel begeleiden
 • Omgaan met dilemma’s
 • Inbreng en uitwerking eigen casus
 • Persoonlijke en professionele belangen

Vertel me meer over deze training!

Ondernemen & netwerken in de Gehandicaptensector

In deze training leer je inzicht te hebben in bedrijfsvoering, geldstromen, jezelf te profileren, marketing te vertalen naar de praktijk, krijg je de bouwstenen voor een ondernemingsplan.

De gehandicaptensector is sterk in beweging. Er wordt een ondernemende en klantgerichte werkwijze gevraagd. Tegelijkertijd concurrerend en samenwerkend met andere organisaties. Hier is een andere visie voor nodig met andere werkprocessen, lef en ondernemingsgeest. Zo starten er unieke processen die bewezen veranderingen brengen in de gehandicaptensector. Maar hoe doe je dat?

Het meer ondernemend gaan werken betekent nieuwe mogelijkheden aanboren om de eigen markt te vergroten. Het ondernemend gaan werken betekent een cultuuromslag waarbij het perspectief wisselt van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De vraag van de klant, cliënt staat in deze dienstverlening altijd voorop.

Ondernemend en klantgericht werken, dat lukt niet van de één op de andere dag. Hierbij is wel de inzet en overtuiging van iedereen nodig. Dat doe je met elkaar.

In deze 4-daagse training;

 • Krijg je de bouwstenen voor een ondernemersplan
 • Zet je de marketingmix met de 5P’s in en vertaal je deze naar de praktijk
 • Krijg je oog voor ondernemerschap om verbindingen te leggen
 • Leer je pitchen
 • Maak je de uiteindelijke win-win match!
 • 1 dag E-coaching m.b.t. het Ondernemersplan

Kortom; Tip & Tricks en tools met marketing om te gaan Ondernemen!

Boeiend om naar te luisteren, praktische tips, stof zet aan tot nadenken. Prima basis om de P's uit de marketingmix en de BCG-matrix verder te ontwikkelen, te gaan netwerken en onderscheidend te gaan werken. Top!Sprank | 2015

Vertel me meer over deze training!

Teamstijlen & Samenwerken

In deze training leer je inzicht te krijgen in je team en elkaars kwaliteiten, verschillende onderhandelingsstrategiën te herkennen en toe te passen, welke effecten de persoonlijke leerstijlen van ieder teamlid heeft op de samenwerking. Kortom; beter samenwerken & samen werken in je eigen team? Aan de slag dan maar!

Training waarbij teams gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tijdens verandertrajecten in organisaties. Hierbij leren zij gebruik te maken van eigen kracht door het inzetten van eigen kwaliteit. Hoe zijn de teamrollen verdeeld? Wat is jouw rol in het team? Kan jij kritisch en actief (mee) denken en handelen? Wordt verantwoordelijk nemen gestimuleerd en wat is hiervan het effect op het team? Hoe onderhandel jij met je team en met je klanten?

Hokjes denken en individule belangen zijn passé, waardoor we meer uit ons zelf en denken en doen halen, omdat wij er ons als team verantwoordelijk voor voelen.

2-daagse training;

 • Speed Daten
 • Teamstijlen
 • Kracht & Creativiteit
 • Onderhandelingsvaardigheden

Vertel me meer over deze training!

Eigen Wijsheid

In deze training leer je op speelse wijze in discussie te gaan met je eigen teamleden over actuele onderwerpen die spelen in je team, organisatie en maatschappij.

In gesprek met anderen over de manier waarop je tegen onderwerpen aankijkt zoals 'communicatie’, ‘verandering’, 'persoonlijke ontwikkeling' of ‘leiderschap’. Daarnaast wordt je door prikkelende vragen "in een stille wand discussie" uitgenodigd om over deze onderwerpen je persoonlijke ervaring en mening te geven. Er wordt een appèl gedaan op vaardigheden als luisteren, inlevingsvermogen, durf, creativiteit en vindingrijk. Tegelijkertijd zullen de vaardigheden samenwerken en zelfontwikkeling aan de orde komen.

1-daagse training;

 • Luisteren
 • Feedback geven en ontvangen
 • Samenwerken & conflictsituaties
 • De kunst van het vragen stellen
 • Creativiteit

Vertel me meer over deze training!

Team coaching en werken met teams

Met team coaching en werken met teams worden teams gestimuleerd om mee te denken, te werken aan persoonlijke- en teamvaardigheden, verantwoordelijkheid nemen voor eigen en team gedrag.

Werken met teams en team coaching heeft te maken met een andere manier van denken. Teams worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en leren gebruik te maken van eigen kracht door het inzetten van hun kwaliteit. Hierdoor vertaalt eigenaarschap zich naar verantwoordelijkheid nemen voor eigen- en het gezamenlijke resultaat, omdat teams zich er gezamenlijk verantwoordelijk voor voelen.

 • Luisteren & de kunst van het vragen stellen
 • Feedback geven & ontvangen
 • Onderhandelingsstrategieën & conflictsituaties
 • Denkstijlen & Teamstijlen

Vertel me meer over deze training!

QuickScan, Welzijn-APK

Doormiddel van deze QuickScan kunt u zich onderscheiden in welzijn en ontvangt u praktische en concrete tips om Welzijn Nieuwe Stijl in uw organisatie toe te passen.

Wel-zijn als ‘ nieuwe’ dienst en als missie binnen uw organisatie, met meerdere mogelijkheden om (weer) renderend te worden. Welzijn als Unique Selling Point. Welzijn waarmee uw organisatie zich onderscheidt in de markt.

U wilt onderscheidend zijn.

De Quick Scan is een korte maar krachtige analyse, zeg maar een Welzijn-APK.
Met een frisse blik wordt er gekeken naar kwaliteiten, competenties, drijfveren èn uitstraling van de welzijnsaspecten in uw organisatie. Inclusief het welzijn aanbod.

Boodschap, doel en doelgroepen staan centraal. Resultaat; praktische en concrete tips en heldere adviezen, in een stapsgewijze bondige rapportage. Opgebouwd met oog voor detail, creativiteit en haalbaarheid. Een helder kader dat u verder helpt om Welzijn Nieuwe Stijl in uw organisatie toe te passen.

4-daagse QuickScan;

 • Intakegesprek
 • Interviews doelgroep(en)
 • Dag meelopen in organisatie
 • Rapportage
 • Adviesgesprek over voortgang & borging

Vertel me meer over deze training!

Zintuigie, persoonlijke contact door zintuigactivering

Met deze training leert u overdrachtsvaardigheden, een scala aan muzikale, zintuiglijke activiteiten, een verwen dag op eigen locatie, waarbij voelen, proeven, ruiken, zien en horen centraal staan.

Zintuigactivering betekent dat je toegang zoekt in de innerlijke leefwereld. Een mooie omschrijving luidt; ‘deurtjes zoeken in de gesloten belevingswereld van de bewoner’.

Dit vraagt om een houding die zich kenmerkt door open te staan voor wat de ander beweegt en subtiel te signaleren op de interesses en gevoeligheden van de ander.
Deze houding zouden alle medewerkers in de directe leefomgeving van de bewoners moeten kunnen inzetten. Maar ook familie, vrijwilligers, managers of medewerkers van andere disciplines. Maar hoe doe je dat met elkaar?
In deze training krijg je methodieken en middelen aangereikt. Elementen die het je mogelijk maken in je dagelijkse omgang met de bewoner nog beter voor wel-zijn te zorgen. Je zult merken dat het een verrijking is in je dagelijkse werk.

In deze 3-daagse training;

 • De winkel van Sinkel, wens van de klant
 • Overdrachtsvaardigheden
 • Themagerichte activiteiten
 • Verwen-dag, voorbereiding, feedback en coaching
 • Zintuigie Doe Boekje met alle tips & tricks en activiteiten
"Wat is welzijn? Voor wie werk je? Hoe maak je contact?" Deze training is zeer aan te raden voor collega's die werken in Kleinschalige Woonvormen. Ellen leert je om op een andere manier naar je werk en je client te kijken. 1 woord? Geweldig!Erica Wikkerink | mei 2013

Vertel me meer over deze training!