Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Zomerperspectief versterkt en wordt Pro-Feel

04-11-2016

Zomerperspectief versterkt en wordt Pro-Feel

Hoe leuk is het als je een partner in de markt tegenkomt met een zelfde passie als jij. Die wil samenwerken en daardoor samen met jouw de meerwaarde creëert voor klanten, de 1 + 1 = 3 factor. Ik mag zeggen een bijzondere match die je zelden tegenkomt.

AdSysCo co-creatie met Zomerperspectief - Pro-Feel

Wat is het gezamenlijke verhaal van ons? Onze drijfveer, waarvoor wij elke dag weer ons bed uitkomen is onze passie om iedere burger in regie te brengen, de burger eigenaar van de beslissing, misschien met ondersteuning, maar wel in de regie. Onze footprint is belangrijk voor ons. Hiervoor wijken wij weleens van de gebaande paden af, door fundamenteel anders te kijken, te denken, te durven maar ook te doen. Door het juist ‘anders’ te doen, samen met anderen, ontdekken we andere vormen van samenwerking en ontstaan er marktkansen.
 
Hoe leuk is het als je een partner in de markt tegenkomt met een zelfde passie en visie als jij. Die wil samenwerken en daardoor samen met jou de meerwaarde creëert voor klanten, de 1 + 1 = 3 factor. Ik mag zeggen een bijzondere match die je zelden tegenkomt.

AdSysCo

Van oudsher is AdSysCo automatiseerder en met een veelheid aan kennis en techniek, een kenniscentrum geworden en vaak betrokken bij het creëren van nieuwe oplossingen binnen de zorg en welzijn. De rol van ICT is onlosmakelijk verbonden aan deze vernieuwingen. Steeds vaker blijkt dat zonder ‘digitale verbinding’, oplossingen niet uitvoerbaar zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen en transities in de zorg hebben het belang van een adequate inzet van informele zorg tot gevolg, reden om nieuwe methodieken en middelen in te zetten. AdSysCo is in den lande de grootste distributeur van kennis en oplossingen rond o.a. informele zorg.