Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Zintuigie & Zintuigactivering

06-11-2012

Zintuigie & Zintuigactivering

Zintuigie

Deurtjes zoeken in de belevingswereld

Zintuigactivering is een methode om de oudere met vergevorderde dementie prettige waarnemingsindrukken te laten opdoen. Het is een manier om contact te maken met diepdementerende ouderen die niet meer of nauwelijks reageren op andere prikkels. Dit vraagt om een houding die zich kenmerkt door open te staan voor wat de ander beweegt en subtiel kunnen signaleren op de interesses en gevoeligheden. Zintuigactivering betekent dat je een toegang zoekt in de innerlijke leefwereld. Een mooie omschrijving van zintuigactivering luidt: ‘deurtjes zoeken in de gesloten belevingswereld van de bewoner’. Deze houding zouden alle medewerkers moeten kunnen inzetten in de directe leefomgeving van hun cliënten, maar ook familie, vrijwilligers, managers of medewerkers van andere disciplines. Maar hoe doe je dat met elkaar?

Zintuigie & een totaalpakket aan activiteiten

Zintuigie heeft een pakket aan mogelijkheden om verschillende soorten activiteiten op te zetten. 
In het Zintuigie Doe – Boekje staan activiteiten beschreven voor iedereen die ontspanning en welbevinden aan de bewoner, cliënt  wil aanbieden. Het Zintuigie Doe – Boekje biedt een scala aan muzikale, zintuiglijke en educatieve activiteiten waarmee het welbevinden en dagbesteding voor verschillende doelgroepen op zinvolle en plezierige wijze wordt ingevuld.  In de activiteiten wordt doelgericht en methodisch gewerkt. De activiteit vormt het instrumentarium om het sociale, emotionele, cognitieve en praktische welzijn van de bewoner te ontwikkelen, indien mogelijk uit te breiden en te behouden.
Iedere activiteit wordt op systematische wijze uitgewerkt en beschreven. Het methodische handel plan vormt hierbij steeds de leidraad. Het is zichtbaar welke voorbereidingstijd er nodig is, hoe lang de activiteit duurt, hoe groot de groep kan zijn, hoeveel begeleiding er nodig is.
Ook wordt de uitvoering van de activiteit beschreven zoals:
- welk doel heeft de activiteit?
- wat wordt er gedaan?
- welke inhoud heeft de activiteit?
- welk materiaal is er nodig en tips bij de uitvoering.

Werken in een kleine woonvoorziening is een hele omschakeling voor de medewerkers. In veel gevallen werken zij alleen in een huisje. Huiselijkheid brengen en ervoor zorgen dat bewoners voldoende omhanden hebben. Zintuigie speelt hier direct op in. Mensen met dementie worden steeds gevoeliger voor sfeer en voor prikkels van geluiden, bewegingen en geuren. Gevoelsmensen worden zij ook wel genoemd. Zintuigactivering met Zintuigie betekent dat je een toegang zoekt in de innerlijke leefwereld van de bewoner.
Mijn ervaring is, dat als medewerker je daar graag aan bijdraagt maar daar soms wel hulp bij nodig hebt. Hulp in de vorm van tips, tools, methodieken en middelen. Elementen die het je mogelijk maken in je dagelijkse omgang met de bewoner nog beter voor WEL-ZIJN te zorgen.
In de brochure kan je lezen welke mogelijkheden Zintuigie en de training je geeft. Je zult merken een verrijking in je dagelijkse werk voor de bewoner en voor jou. Deze training leidt tot een Verwen dag, voor jouw bewoners, georganiseerd door jou!!!

Nieuwsgierig geworden naar Zintuigie?

Vraag de brochure via de link op de website van Zomerperspectief; https://zomerperspectief.nl/contact