Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

"Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?"

18-10-2012

"Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?"

Pijnlijke spagaat voor de professional Welzijn Nieuwe Stijl?

Zomerperspectief stond samen met Cerein op het 10e Welzijnsdebat in Ede waar er gesproken werd over het nieuw lokaal samenspel tussen gemeenten, instellingen, vrijwilligers, burgers en de nieuwe sociaal werker als krachtige verbinder"

Het welzijnswerk in Nederland is bezig met de omschakeling van aanbod- naar vraaggericht werken. Dat is niet gemakkelijk. Het vereist dat je inzicht krijgt in en je bewust wordt van de wensen van de klant, de burger. Het gaat om vragen als: wat kan de burger zelf, al dan niet met hulp uit de omgeving? Hoe speel ik in op deze wens en wat doe ik om toch ook de zelfredzaamheid van de burger te versterken?  Dat is soms een pijnlijke spagaat voor de professional. Vaak is dit niet alleen een kwestie van andere woorden, maar van een fundamenteel andere wijze van kijken (naar onze diensten) denken (wat we gewoon zijn te doen) en vooral doen. En daar hebben we nog maar moeizaam een antwoord op. Deze omslag is voor de professional en voor de klant, de burger niet altijd vanzelfsprekend.

De professionele bagage van de professional Welzijn Nieuwe Stijl is bepalend om ondernemend te kunnen verbinden. De professional heeft dus ruimte nodig om zelfstandig te kunnen handelen. Dat vraagt ook om vaardigheden en competenties waar handvatten voor nodig zijn. Er wordt van hen verwacht dat zij gaan netwerken met collega’s van de eigen maar ook die van andere organisaties. Het vraagt dat zij adequaat communiceren met alle partijen. Dat zij ondernemend zijn dus en dus het heft in eigen hand kunnen nemen en samenwerken. Samenwerken met de informele en formele dienstverlening.

Kortom een heel andere manier van werken. De professional Welzijn Nieuwe Stijl moet van de organisatie de ruimte krijgen om te beslissen, hoe en wanneer hij wat aan ervaring gaat inzetten.
Dat kan alleen als organisatie en professional goede concrete afspraken maken en als zij de voortgang regelmatig toetsen. Voor het debat hadden wij 5 ‘eigen’ wijze stellingen bedacht, waarover wij in gesprek gingen met 66 deelnemers.

1. De welzijnssector heeft mensen nodig met lef en een ander perspectief, die met een andere manier denken, kijken maar vooral anders doen. En die zijn er niet!

2. Het is 5 voor twaalf. De markt gaat welzijn zelf organiseren als de sector nog langer treuzelt met ondernemerschap.

3. De Sociaal Cultureel Werkers zijn niet voldoende toegerust om professioneel op te treden. Ondeskundig in eigen toko!

4. Verbinding heeft geen meerwaarde als het niet verbonden blijft.

5. Van een Sociaal Cultureel Werker wordt initiatief en ondernemerschap verwacht, maar als zij dat tonen, wordt dit nog maar al te vaak de kop ingedrukt, omdat hun organisatie daar zelf niet klaar voor is!

In een uur is er veel gezegd, meningen geventileerd, stelling genomen. Succesvol in discussie met elkaar over de toekomst van Welzijn Nieuwe Stijl!