Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

USP! Burgers en Professionals eigen kracht en regie

08-10-2015

USP! Burgers en Professionals eigen kracht en regie

Burgers en Professionals eigen kracht en regie?

In de beleidsplannen rondom de transitie van AWBZ naar WMO staan begrippen als eigen regie en eigen kracht burgers. Professionals in zorg en welzijn moeten cliënten, klanten, burgers helpen hun eigen kracht en netwerk aan te spreken en deze te gebruiken.
In dit verhaal staan niet alleen de regels van de organisatie of de wensen van de gemeente centraal maar ook de professionele bagage van de professional zelf, staat centraal in dit verhaal. De professional heeft ruimte nodig om zelfstandig te kunnen beslissen, werken en handelen.
Er wordt ook van de professional verwacht dat ze ondernemend zijn, out-reachend werken, in ketens kunnen samenwerken en hier soms de regie in nemen. Dat zij samenwerken en weten wie wat precies doet en dat vraagt om fine-tuning van vele zaken. Kortom, de professionals moeten weten wanneer zit ik op mijn handen en wanneer steek ik mijn handen uit de mouwen.

Achter over leunen

Krijgen de professionals wel de ruimte om zelf te beslissen hoe zij de kennis en ervaring kunnen inzetten? Hoe gaan de leidinggevenden en managers hiermee om? Kunnen managers achterover leunen en de professionals helpen ontdekken wat ze zelf kunnen doen, of wat ze anders kunnen doen?
Inderdaad, soms een spagaat. Meebewegen is dus cruciaal voor zowel de burger met zijn netwerk, de professional met zijn klant en de manager met de professional, als organisaties met medewerkers. Vanuit de organisatie een USP!

OMA Thuis

Toch zijn er managers en leidinggevenden die denken hetzelfde te kunnen doen als dat zij altijd al hebben gedaan. Dat gaat wrikken. Het is een fundamenteel andere manier van denken, kijken, durven en belangrijk ook doen. Het is essentieel om in deze situatie te kijken naar de kracht van de professional.
Het is een soort van OMA thuis laten in deze; eigen Opvattingen, Meningen en Advies niet geven!

Het is de kunst om de juiste vragen te stellen. De burger aan zijn netwerk, de professional aan zijn klant en de manager, organisatie aan de medewerker. Dan wordt het mogelijk dat eigen kracht en eigen regie naar voren komt en men zelf met initiatieven blijft komen en blijft nemen.

Spagaat

Lastig en inderdaad soms een spagaat, heel begrijpelijk.

Toch is het essentieel dat iedereen kan blijven doen waar die goed in is en in zijn eigen kracht blijft staan of wordt gezet en dit verder kan blijven ontwikkelen.

...dat lukt niet van de één op de andere dag, dat doe je met elkaar en heb je de inzet en overtuiging van iedereen nodig!

Kom meepraten hierover op het 4e Platform Welzijn Nieuwe Stijl op dinsdag 17 november a.s. Geef je op via het aanmeldingsformulier te vinden op www.platformwelzijnnieuwestijl.nl