Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Trainingen van Zomerperspectief; voor ondernemend werken met marketing in Zorg en Welzijn in 2013 en 2014

11-10-2013

Trainingen van Zomerperspectief; voor ondernemend werken met marketing in Zorg en Welzijn in 2013 en 2014

Marketing & Ondernemend Werken

De Welzijn en Zorgsector is sterk in beweging. Er wordt van hen een ondernemende en klantgerichte werkwijze gevraagd. Tegelijkertijd concurrerend en samenwerkend met andere organisaties. Hier is een andere visie voor nodig met andere werkprocessen, lef en ondernemingsgeest. Zo starten er unieke processen die bewezen veranderingen brengen in Welzijn & Zorg.

Maar hoe doe je dat?

Het meer ondernemend gaan werken betekent nieuwe mogelijkheden aanboren om de eigen markt te vergroten. Het ondernemend gaan werken betekent een cultuuromslag waarbij het perspectief wisselt van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De vraag van de klant, cliënt staat in deze dienstverlening altijd voorop.

Welzijn, is breder dan de smalle beschrijving van activiteiten die de basis vormt van de Zorg Zwaarte Pakketten, ZZP’s. Het realiseren van toegevoegde waarde in de ogen van de klanten en een goede prijs/kwaliteit verhouding, waarvoor de klanten – extra – willen betalen, wordt veel belangrijker. De klant kan kiezen en zal dat ook zeker doen.

Cliënt gericht werken vereist een inzicht krijgen en bewust worden van de wensen van de cliënt, de huidige cliënt maar ook de toekomstige cliënt, veel meer dan op dit moment gebeurt.

Steeds vaker blijkt dit niet slechts een kwestie van andere woorden, maar van een fundamenteel andere wijze van kijken, (naar onze diensten) denken (wat we gewoon zijn te doen) en vooral doen en daar hebben we nog maar moeizaam een antwoord op. De toekomst voor welzijn is dus maatwerk: letten op wat onze doelgroepen waardevol vinden en daarop inspelen.

Keuzes en nog eens keuzes, voor cliënten maar ook voor de organisaties. Daarmee is maatwerk mogelijk!

Maatwerk van Zomerperspectief 

Ondernemend en klantgericht werken, dat lukt niet van de één op de andere dag. Dat doe je met elkaar. Hierbij is wel de inzet en overtuiging van iedereen nodig.

Zomerperspectief komt in beeld als organisaties dit duwtje in de rug nodig hebben. En richt zich op diverse aspecten in dit veranderingsproces zoals;

  • Een passende visie en training horende bij ondernemend en klantgericht werken,
  • Marketing tools om ondernemend te werken
  • Draagvlak creëren bij medewerkers, vrijwilligers
  • Ontwikkelen van de competenties die hiervoor nodig zijn
  • Training gericht op ontwikkeling van deze competenties
  • Inzetten van competenties in de praktijk

2013 en 2014

Zomerperspectief heeft voldoende trainingen die naadloos aansluiten op de ontwikkelingen in de markt. Vanzelfsprekend staat uw wens centraal en is maatwerk mogelijk om deze te vertalen naar een concrete training voor u op-maat. Dus bent u of uw organisatie toe aan nieuwe uitdagingen en inzichten dan bent u bij Zomerperspectief aan juiste het adres.

Meer weten? Ik kom vrijblijvend bij u langs. Het enige wat het u in eerste instantie kost, is tijd en een kopje koffie.

Tot op de koffie dan?

Wilt u direct contact met mij? Bel me op 06 139 39 844 of stuur uw vraag via mijn contact formulier