Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

19-02-2014

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Juist nú

Juist nú is het tijd dat de medewerkers welzijn en sociaal cultureel werkers, laten zien dat zij kunnen werken en samenwerken in het sociale domein. Dat zij beschikken over de juiste competenties en expertise en dat zij burgers kunnen ondersteunen vanuit deze deskundigheid. Dat zij vrijwilligers werven en begeleiden maar ook een rol kunnen creëeren voor de mantelzorgers. Dat zij de professionals Welzijn Nieuwe Stijl zijn en dat zij kunnen werken vanuit eigen kracht en ondernemerschap en kunnen inzetten op eigen regie voor burgers vanuit een gelijkwaardige relatie.

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Zomerperspectief heeft een nieuwe perspectief gecreerd. Zij heeft 'in-ge-zoomd' op ontwikkelingen in de markt en de nieuwe eisen die worden gesteld aan de professionale kwaliteit van organisaties en professionals.

Via het Platform Welzijn Nieuwe Stijl wil Zomerperspectief de professionals een podium geven waar zij zelf contacten kunnen leggen, kunnen netwerken en bij elkaar in de keuken kunnen kijken, in gesprek gaan met elkaar, expertise delen, om breder te kijken naar de situatie en de dienstverlening aan de burger, client, klant, bewoner zowel in- als extern. Waar ook de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, buurt, gemeenten en zorgverlening aan de orde komen.

Kortom; perspectief creeer je voor jezelf en vooral; met elkaar!

Praat mee op dinsdag 25 maart 2014, geef je op via de link; https://zomerperspectief.nl/welzijn-nieuwe-stijl/