Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 26 maart 2015

26-03-2015

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 26 maart 2015

26 maart 2015 3e Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Het 3e Platform Welzijn Nieuwe Stijl bij kindercentrum Bzzzonder op de Veencampus. Stoere materialen, natuur en warme tinten en een podium voeren hier naast andere attributen de boventoon, een talentenhuis, een goede omgeving om het Platform Welzijn Nieuwe Stijl voor de 3e keer te organiseren. Dat kan je niet alleen, dat doe je samen met organisaties die mooie ontwikkelingen doormaken en dit willen delen en anderen een kijkje in de keuken geven.

Accolade Zorggroep Gastvrouw

Accolade Zorggroep is gastvrouw van deze 3e PWNS bijeenkomst in Amersfoort, waar Emmy Bruinius, regiomanager voor de regio's de Bilt en Amersfoort ons vertelt over het project; Buitengewoon Zorgzaam.
Buitengewoon Zorgzaam is een project dat verbindt; twee zorgpartijen waaronder Accolade Zorggroep, een kerk en een kindercentrum krijgen in Amersfoort, Vathorst een plek waarin leven, groeien en ontmoeten centraal staan. Een omgeving waar mensen samen leven, samen werken en elkaar ontmoeten, waardoor gebruik maken van elkaars kwaliteiten en ruimten mogelijk wordt. Samenwerken en kennis delen is dus van groot belang en essentieel.

Buitengewoon Zorgzaam

Is hét voorbeeld waarin de ontwikkeling naar de participatiesamenleving zichtbaar wordt. Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang zijn doelen van het project Buitengewoon Zorgzaam waarbij de centrale ruimte met restaurant, een bruisend hart in de wijk is. Een centrale ruimte waarbij ontmoeten en interactie met de wijk belangrijk zijn. Waar gasten zich welkom voelen, relaxen, delen en genieten van elkaars gezelschap, gezelligheid en verschillende sferen proeven. Kortom; toegankelijk en waar iedereen welkom is en zich op zijn gemak voelt.

De Gemeente Amersfoort,

met Corry Berghuis, wijkteamleider Vathorst en Hooglanderveen. Zij vertelt dat vanaf 1 januari 2015 het wijkteam onder de paraplu valt van de gemeente. In Amersfoort 13 wijk teams operationeel zijn en die werken vanuit 9 wijken, waarbij ieder wijkteam uit 12 generalisten bestaat. Het wijkteam is bij voorkeur niet groter dan 12 professionals om een gedeelde verantwoordelijkheid te blijven voelen. Maar ook omdat de professionals volledig op elkaar moet kunnen vertrouwen en je een goed beeld kunt hebben van ieders deskundigheid/expertise zodat je jezelf kunt blijven ontwikkelen als generalist.
Een boeiende presentatie hoe zij dagelijks werken en hoe ingezet wordt op het versterken van eigen kracht van de burger maar ook de generalistische professional als coach. Geen vastgesteld leidend principe, maar wel fundamenteel van belang om de regie bij de cliënt te houden (eigen kracht): niet praten over, maar met cliënten. De professional wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk op eigen kracht het probleem hanteerbaar te maken. Daarbij wordt de cliënt zoveel mogelijk gecoacht door het wijkteam. Dit gebeurt zoveel mogelijk door het versterken van het netwerk en het in kaart brengen van het eigen sociale netwerk.
Successen; een netwerk koffie ochtend voor jonge moeders, netwerk bijeenkomsten met het wijkteam en andere organisaties, het organiseren van een cirkel rondom huisartsen e.d.
Natuurlijk zijn er ook dilemma's; hoeworden mensen met elkaar in contact gebracht, zonder de privacy te schenden, de professional blijft teveel als professional werken, preventie mag niet onder druk komen te staan.
Conclusie; Om te komen tot een goede basisinfrastructuur, hebben wij elkaar nodig om dit te realiseren.

Careyn,

Agma Spit, lid van de transitiepool, speciaal aandachtsveld de WMO, vertelt dat binnen Careyn de teams in grote mate zelf organiserend en taakvolwassen gaan worden. Teams Dag Activiteiten Centra krijgen hulpmiddelen aangereikt om naar zelforganiseren en taakvolwassenheid te komen. Niet alleen tools en handvatten worden hiervoor ontwikkeld, ook de persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Alle leden van het DAC team hebben een traject van POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gesprekken achter de rug met een serie scholingsbijeenkomsten om de benodigde competenties, waarbij ook persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken zijn meegenomen.
Hierin is het belangrijk dat teams centraal staan, een multidisciplinaire samenstelling van een team een hoge mate van autonomie vereist, werkverdeling wordt toegewezen wordt op basis van rollen en niet van functie, dat autoriteit op basis van de uitoefening van rollen en verantwoordelijkheden wordt uitgeoefend en niet op basis van salarisschaal of hiërarchie en dat overleg is gebaseerd op issues en kansen.
Laat teamleden dus weer kennismaken met elkaar, identificeer tools, benoemd de kaders en doelen, teambuilding, elkaar en elkaars competenties verkennen, initiële rollen in kaart brengen en verantwoordelijkheden, los spanning op door probleemeigenaar' te zijn voor een werkbare oplossing.

Wie het weet mag het zeggen! Zorgcentra De Betuwe,

Marja Verrips, projectleider Welzijn en Gastvrijheid nam ons mee en vertelde over verschillende ontwikkelingen die de organisatie door maakt. Waarbij de teams aan zet zijn en dat het Rijnlands denken de basis vormt voor zelforganiserende teams. Hoe dat komt?
De medewerkers van zelfsturende teams voelen zich weer eigenaar van hun eigen werk. Zij mogen hun vakmanschap weer in volle omvang inzetten. Zij worden weer gezien. En het samenwerken in een team is een natuurlijk gegeven, geen managementkunstje.
Een van de principes van Rijnlands organiseren is: “Wie het weet mag het zeggen” i.p.v. “Wie de baas is mag het zeggen”. Een ander principe is dat het primaire proces centraal staat. De organisatie is er om het leveren van zorg en welzijn door medewerkers in teams zo goed mogelijk te ondersteunen. Al met al betekent dit een soort van omkering: de teams zijn aan zet. Nu is dat vaak andersom: de teams moeten doen wat de organisatie vraagt. Deze omkering is best heel fundamenteel. De weg naar Rijnlands organiseren is daarom ook niet iets van simpel implementeren volgens een plan van aanpak en een cursus volgen. De omkering in het denken over organiseren gaat veel dieper en duurt vaak langer. In ieder mens op een unieke manier. Je ‘ontdekt’ het als het ware.

Eigenaarschap

Samenvattend kun je zeggen dat het Rijnlands denken de basis vormt voor zelforganiserende teams, eigenaarschap terug bij de medewerkers en waardering van vakmanschap. En dat alles ten behoeve van het verbeteren van zorg en welzijn, alle dagen goed en gezond eten, alle dagen een schoon huis, en alle dagen welzijn dat past bij de vraag van de gasten en het verhogen van het werkplezier.