Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Ondernemen in Wel-zijn!

25-07-2012

Ondernemen in Wel-zijn!

Ondernemen in wel-zijn!
Een mooie titel…

Het vraagt wel een heel ‘ander perspectief in zorg en welzijn’! Wel-zijn als ‘nieuwe’ dienst en als missie binnen jouw organisatie met meerdere mogelijkhe-den om (weer) renderend te worden. Wel-zijn als Unique Selling Point. Wel-zijn waarmee jouw organisatie zich onderscheidt in de markt.

Ondernemen in wel-zijn dus. Wel-zijn is meer dan de smalle beschrijving van activiteiten die de basis vormt van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s). Tegelijkertijd zijn de tarieven voor de ZZP dwingend: uit collectieve middelen kan niet méér worden geleverd dan dat wat in de ZZP-aanspraak zit voor de cliënt en voor de formatie van een team. Om dit “meer” te kunnen bereiken, is een efficiënte en eenduidige aansturing gewenst en een helder onderscheid tussen wat uit collectieve middelen geleverd wordt (AWBZ) en wat (daar bovenop) uit eigen middelen betaald wordt.
Het realiseren van toegevoegde waarde in de ogen van afnemers en een goede prijs- en kwaliteitverhouding waarvoor klanten – extra – willen betalen, worden veel belangrijker. Als je pretendeert onderscheidend te zijn in welzijn, moet dit glashelder zijn voor de klant. De meeste ouderen van nu laten merken dat ze de regie over hun eigen leven willen voeren en bedanken voor een ‘enkeltje’ verzorgings- of verpleeghuis.

De klant kan kiezen en gaat dat ook zeker doen. Vrijwilligers en mantelzorgers kiezen ook. Zij kunnen ambassadeur worden van alle producten en diensten die je levert. Levende reclamezuilen net als jouw medewerkers. Dit is zeker het geval in kleinschalige woonvormen, waar het er juist om gaat vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol te geven in het leven van de cliënt.

Ben je al een samenwerking aangegaan met de gemeente, scholen of re-integratiebureaus om andere groepen vrijwilligers te vinden? Is jouw kijk op mantelzorg anders gericht door alle veranderingen in de markt? Zijn er grenzen aan wat zij wel of niet mogen doen? Onderneem je in het vrijwilligerswerk en mantelzorg? Is dit ook een Unique Selling Point van jou?

Kortom: Het is tijd voor een andere manier van denken in zorg en welzijn. Het is tijd om zorg en welzijn anders in te richten. Het is tijd voor een ander perspectief in zorg en welzijn. Meer ondernemen met lef. Steeds vaker blijkt dit niet slechts een kwestie van andere woorden. Het vraagt een fundamenteel andere wijze van kijken (naar onze diensten) en denken over wat we gewoon zijn te doen. Wat doen we en wat wil de klant dat we doen? We hebben daar nog maar moeizaam antwoord op.
Zomerperspectief geeft hier, in samenwerking met Cerein, heldere antwoorden op. Een be-langrijk instrument dat we hierbij gebruiken, is de Quick scan.

Quick scan
De Quick scan is een korte en krachtige analyse, zeg maar een ’welzijn-APK. Met een frisse blik kijken we naar de kwaliteiten, competenties, drijfveren èn uitstraling van de welzijnsaspecten van jouw organisatie. Jij staat dus in de schijnwerper.
Boodschap, doel en doelgroepen staan centraal in het onderzoek. Met als resultaat: praktische en concrete tips en heldere adviezen, gevat in een stapsgewijze en bon-dige rapportage. Opgebouwd met oog voor het detail, creativiteit en haalbaarheid. Een helder kader dat je verder helpt om welzijn nieuwe stijl in jouw organisatie toe te passen.

Een Quick scan houdt in:
1. Intakegesprek
2. Een dag meelopen in de organisatie
3. Rapportage over:
a) Medewerkers
b) Vrijwilligers en mantelzorgers
c) Cliënten
d) Familie
e) Welzijn en dagbesteding
f) Ondernemerschap
4. Verdiepend adviesgesprek aan de hand van de rapportage, met aandacht voor:
a) Organisatie projectmatige aanpak
b) Groepsgesprekken en individuele gesprekken
c) Training en coaching
d) Algemene begeleiding
e) Borging

De Quick scan is een product van Zomerperspectief in samenwerking met Cerein. Heb je vragen dan kan je me bellen op 06 13939844 of stuur een e-mail naar ellen@zomerperspectief.nl