Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Welzijn Nieuwe Stijl, wordt steeds meer toegepast;

Zomerperspectief alias Pro-Feel

Zomerperspectief alias Pro-Feel

22-10-2017 | Wanneer je meer wil bereiken, werk je niet meer in je eentje en ga je samenwerken.

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl Eigenaarschap

Platform Welzijn Nieuwe Stijl Eigenaarschap

15-06-2017 | Mensen eigenaar te laten zijn en met eigen kracht initiatieven laten ondernemen, samen met hun netwerk om zelf zaken op te lossen. Eigenaarschap, de burger als copiloot aan het stuur, eigenaar van de beslissing, in de hoofdrol, met handvatten zo n...

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Kennis & Weten

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Kennis & Weten

07-02-2017 | Platform Welzijn Nieuwe Stijl begint naast kennis over het sociaal domein verrassend vaak ook over het vinden, binden & behouden van netwerk contacten. Die met precies dezelfde interesse de ontwikkelingen in het sociaal domein volgen. 

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Veranderen

07-02-2017 | Durf te veranderen en durf bewust een andere koers te varen. Focus bij die verandering op co-creatie en samenwerking en krijg nieuwe inzichten, die leiden tot verandering. Hoe? Kom naar het Platform Welzijn Nieuwe Stijl, een platform boordevol tip...

Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

17-11-2016 | Kennis delen, onderling netwerken, nieuwe contacten leggen met vakgenoten en ervaringsdeskundigen.

Lees verder

Zomerperspectief versterkt en wordt Pro-Feel

Zomerperspectief versterkt en wordt Pro-Feel

04-11-2016 | Zomerperspectief versterkt en wordt Pro-Feel

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 22 maart 2016

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 22 maart 2016

31-03-2016 | Eigenaarschap een actueel onderwerp tijdens het 6e Platform Welzijn Nieuwe Stijl van 22 maart 2016.

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 17 november 2015

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 17 november 2015

08-10-2015 | Is een participatiesamenleving wel mogelijk, als organisaties nog steeds verticaal georganiseerd zijn? Is kanteling dan mogelijk? Wordt er in de bovenste lagen van organisaties vooral veel gepraat over dit onderwerp 'kanteling' en is dit in de pr...

Lees verder

USP! Burgers en Professionals eigen kracht en regie

USP! Burgers en Professionals eigen kracht en regie

08-10-2015 | In de beleidsplannen rondom de transitie van AWBZ naar WMO staan begrippen als eigen regie en eigen kracht burgers. Professionals in zorg en welzijn moeten cliënten, klanten, burgers helpen hun eigen kracht en netwerk aan te spreken en deze te geb...

Lees verder

Zomerperspectief & Puls gaan samenwerken

08-10-2015 | Zomerperspectief en Puls = 1 + 1 = 3

Lees verder

Dagbesteding Nieuwe Stijl

Dagbesteding Nieuwe Stijl

08-10-2015 | Bekijk uw dagbesteding eens door de bril van de gemeente, de wijk, de burger met een afstand tot de arbeidsmarkt, de formele en informele zorg, de financieel verantwoordelijke?

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 26 maart 2015

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 26 maart 2015

26-03-2015 | "De wijk" lijkt de nieuwe mantra van gemeenten en organisaties. Het maatschappelijke doel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is 'meedoen'. Een van de prestatievelden binnen deze wet richt zich specifiek op 'het bevorderen van deelnam...

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

19-02-2014 | Juist nú is het tijd dat de medewerkers welzijn en sociaal cultureel werkers, laten zien dat zij kunnen werken en samenwerken in het sociale domein.

Lees verder

Trainingen van Zomerperspectief; voor ondernemend werken met marketing in Zorg en Welzijn in 2013 en 2014

Trainingen van Zomerperspectief; voor ondernemend werken met marketing in Zorg en Welzijn in 2013 en 2014

11-10-2013 | Marketing en ondernemend werken in de Zorg en Welzijn is sterk in beweging. Er wordt een ondernemende en klantgerichte werkwijze gevraagd, tegelijkertijd concurrerend maar ook de samenwerking vanuit de gemeente wordt vereist. Andere visies, werkpr...

Lees verder

Maatschappelijk Zorgproject

Maatschappelijk Zorgproject

25-06-2013 | Maatschappelijke zorgproject geeft welzijn aan kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Flevoziekenhuis te Almere.

Lees verder

Hole in One

Hole in One

07-04-2013 | Brood op de plank! Meer dan ooit vinden startende ondernemers (0-5 jaar sinds oprichteng) het moeilijk om daar vorm aan te geven, want om je echt te verbinden moet je sterk in je schoenen staan en weten wie je bent en waarvoor je staat. Dat gel...

Lees verder

Gratis Seminar Kostendekkend Welzijn in de zorg

Gratis Seminar Kostendekkend Welzijn in de zorg

06-01-2013 | Op 17 januari 2013 gaat Zomerperspectief, specialist in renderende oplossingen voor welzijn nieuwe stijl, in samenwerking met Cerein, wederom de boer op met...

Lees verder

Zintuigie & Zintuigactivering

Zintuigie & Zintuigactivering

06-11-2012 | Werken in een kleine woonvoorziening is een hele omschakeling voor de medewerkers. In veel gevallen werken zij alleen in een huisje. Huiselijkheid brengen en ervoor zorgen dat bewoners voldoende omhanden hebben. Zintuigie speelt hier direct op in....

Lees verder

"Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?"

"Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?"

18-10-2012 | Het welzijnswerk in Nederland is bezig met de omschakeling van aanbod- naar vraaggericht werken. Dat is niet gemakkelijk. Het vereist dat je inzicht krijgt in en je bewust wordt van de wensen van de klant, de burger. Het gaat om vragen als: wat ka...

Lees verder

Wel-Zijn kostendekkend

Wel-Zijn kostendekkend

30-09-2012 | Dat vraagt wel anders kijken naar de vraag van de klant, zeker nu de klant van straks een heel andere is dan van nu en het recente verleden. Beleving is een sleutelwoord. Organisaties moeten een goede beleving bieden. Doen ze dat dan zijn klanten...

Lees verder

Zomerperspectief & Welzijnsdebat

Zomerperspectief & Welzijnsdebat

14-08-2012 | Nieuw lokaal samenspel tussen gemeenten, instellingen, vrijwilligers, burgers en de nieuwe sociaal werker als krachtige verbinder" De welzijnssector staat onder grote druk, de overheid bezuinigt sterk en de doorvoering van de transities is onz...

Lees verder

Ondernemen in Wel-zijn!

Ondernemen in Wel-zijn!

25-07-2012 | Wel-zijn kostendekkend, Ondernemen met wel-zijn als een USP, Meer welzijn = minder zorg. Tips & Tricks, Concrete tools, Efficiency, Brede visie op wel-zijn. Jazeker! Ondernemen in wel-zijn, een ander perspectief in zorg en welzijn. Kortom: Het...

Lees verder

Congres Kleinschalig Wonen voor Ouderen

Congres Kleinschalig Wonen voor Ouderen

29-06-2012 | Reed Business Event op donderdag 27 september 2012 in de Reehorst in Ede Kleinschalig Wonen voor Ouderen Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden onmisbare onderdelen van de zorg. Alleen met een goed samenspel tussen formele en informele zorgv...

Lees verder

Zomerperspectief gaat samen werken met Catwalk for Cancer

Zomerperspectief gaat samen werken met Catwalk for Cancer

06-06-2012 | Zomerperspectief en Catwalk for Cancer gaan samenwerken Kanker! Daar kunnen we heel kort over zijn. 1 op de 4 mensen krijgt het en gaat vol goede moed de strijd aan met kanker en met zichzelf. Geen makkelijke opgave. Zeker niet als je jong bent...

Lees verder

Zomerperspectief geregistreerd bij CPION

Zomerperspectief geregistreerd bij  CPION

16-05-2012 | Zomerperspectief geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Lees verder

Teamcoaching, werken met teams

Teamcoaching, werken met teams

31-03-2012 | Zomerperspectief heeft een nieuwe specialisatie, Teamcoaching, werken met teams. Organisaties die actief inzetten op de ontwikkeling van medewerkers en op die situaties die niet prettig zijn, investeren in de toekomst. Dat vergt lef, een andere...

Lees verder

Welzijn, "Out of the bekende box"!

28-02-2012 | Welzijn; Andere manier van werken, andere aanpak, "out of the bekende box"!

Lees verder

Zomerperspectief & de Kamer van Koophandel

Zomerperspectief & de Kamer van Koophandel

07-11-2011 | Met ruim 750 bezoekers bewees de Startersdag van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland in Amersfoort, dat de huidige economische situatie het enthousiasme om ondernemer te worden niet tempert. De bezoekers gingen zaterdag 5 november naa...

Lees verder

Vrouwelijke interim-manager in opkomst

Vrouwelijke interim-manager in opkomst

08-08-2011 | Redenen die volgens respondenten goede interims maken van vrouwen zijn hun flexibiliteit, het feit dat ze meerdere taken tegelijkertijd aankunnen (multi-tasking) en hun aanpassingsvermogen.

Lees verder

Gratis seminar over kostendekkend welzijn in de zorg

Gratis seminar over kostendekkend welzijn in de zorg

03-06-2011 | Op 21 juni 2011 gaat Zomerperspectief, renderende oplossingen voor welzijn nieuwe stijl, in samenwerking met Cerein, een welbekende naam in de Nederlandse welzijn & zorgsector voor wat betreft training, coaching en consultancy de boer op met...

Lees verder

Een ander perspectief in de zorg

Een ander perspectief in de zorg

30-04-2011 | In zijn Column beschrijft Kim Putters over zijn fascinatie over zorg, dat het een sector is waar het overgrote deel van de mensen liever niet aan denkt, liever niets mee te maken heeft, maar als je het plots nodig hebt, moet deze sector er zijn en...

Lees verder

'Bij Ikea kan het, bij u ook?'

'Bij Ikea kan het, bij u ook?'

19-04-2011 | In haar eigen column beschrijft Jacqueline Fackeldey, dat Ikea voor haar een bron van inspiratie is. Zo hoort en ziet zij, wie er allemaal klant zijn en wat het met die mensen doet. Zo kijkt ze ook rond bij haar bezoeken bij zorginstellingen. Daar...

Lees verder

Koploper in welzijn

Koploper in welzijn

31-03-2010 | Inovum - Loosdrecht, vindt welzijn bijna het belangrijkste wat zij voor haar cliënten kan realiseren. Dat is de reden dat Inovum als één van de eerste zorgorganisaties in Nederland heeft gekozen voor welzijn. Het is daarom bij hen mogelijk om welz...

Lees verder