Zomerperspectief Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Quick-Scan, Welzijn-APK bij Reggedal Enter

18-04-2011
Quick-Scan, Welzijn-APK bij Reggedal Enter

Omschrijving Klant

De Carint Reggeland Groep is een vitale, klantgerichte organisatie in Twente met ruim 7.500 medewerkers en vrijwilligers. De groep heeft een sterke regionale positie en werkt, zowel regionaal als landelijk, in ketenverband samen met andere organisaties. De groep is in 2006 tot stand gekomen door een bestuurlijke fusie en richt zich op een vernieuwingsslag om in de nieuwe marktverhoudingen een attractieve en kosteneffectieve aanbieder te zijn.

Opdrachtomschrijving

Op de locatie Reggedal is een ontwikkeling in gang gezet om een Activiteitencentrum op te zetten voor verschillende doelgroepen. Het Activiteitencentrum moet een inloopfunctie krijgen waar ouderen zowel intern als extern zich op hun gemak voelen en deelnemen aan activiteiten. De feiten en adviezen vanuit de welzijn-APK omzetten om Welzijn Nieuwe Stijl in de organisatie toe te passen.

Doelstelling

Medewerkers en vrijwilligers meenemen in het veranderingsproces, waarbij de medewerkers zich ontwikkelen als ondernemer 'onder de hoed van de organisatie'. Dat de medewerkers in staat zijn het Activiteitencentrum verder te ontwikkelen op basis van de wensen van de huidige klant, diens familie en de wijk hierin betrekken. Tegelijkertijd zullen de medewerkers leren om welzijn vanuit kostendekkende diensten te leveren. Reggedal krijgt hierdoor een duidelijke plaats in de lokale gemeenschap.

Resultaat

De Zomerperspectief Quick Scan, de welzijn-APK is uitgevoerd op de locatie en is besproken. Zomerperspectief heeft dit project afgerond en onderstaande aspecten zijn aan de orde gekomen;

  1. gesprekken
  2. organisatie van projecten
  3. coaching
  4. training
  5. algemene begeleiding
  6. analyse e.d.

E.e.a. in samenwerking met Cerein, creatief en daadkrachtig partner van Zomerperspectief.